PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT
Společnost TOMAX s.r.o. je potěšena Vaší návštěvou naší webové stránky a Vaším zájmem o naši společnost. Osobní údaje, které jsou shromážděny při návštěvě naší webové stránky, zpracováváme podle ustanovení právních předpisů o ochraně dat. 
 
Sběr a zpracování osobních údajů

Stránky společnosti TOMAX s.r.o. můžete zpravidla navštěvovat, aniž bychom potřebovali Vaše osobní údaje. Zůstanete anonymní. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je sami poskytnete, například v rámci registrace nebo ankety.

  • Při návštěvě našich stránek se v log souboru ukládají
  • IP adresa,
  • název webové stránky, z níž nás navštívíte,
  • název webové stránky, kterou u nás navštívíte, 
  • přenesený objem dat,
  • identifikace Vašeho webového prohlížeče a
  • datum a doba návštěvy.
  • Vyhodnocení těchto dat se provádí pouze k čistě statistickým účelům, abychom mohli naše webové stránky optimalizovat. Tyto protokolové údaje se nikomu nepředávají. Osobní údaje se navíc ukládají pouze v případě, když je nám uvedete dobrovolně.
  • Užívání a předávání osobních údajů a účelová vázanost

Všechny osobní údaje poskytnuté v rámci internetových služeb budou shromažďovány, zpracovány a užívány podle aktuálně platných předpisů na ochranu osobních údajů pouze za účelem realizace smlouvy a k zachování oprávněných vlastních obchodních zájmů s ohledem na poradenství našim klientům a zájemcům a péči o ně.
 
E-Mail / kontaktní formuláře

Pošlete-li nám e-mail nebo zprávu přes kontaktní formulář, uložíme a použijeme Vaše osobní údaje pouze k provedení nabízených služeb a pro korespondenci s Vámi. Upozorňujeme Vás, že pokud nám zašlete údaje o sobě prostřednictvím nechráněným e-mailů, může se stát, že se o nich dozví nepovolané osoby nebo je dokonce zfalšují.
 
Odkazy

Naše webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Nabízíme-li odkazy na jiná místa, snažíme se zajistit, aby byly v souladu s našimi hodnotami. Obsah a dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů příslušným provozovatelem však nemůžeme jakkoliv ovlivnit.
 
Bezpečnost

Pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření chráníme Vaše údaje, které spravujeme, proti náhodné či úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení či přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů potřebujeme Vás souhlas.
Zasláním zpráv elektronickou poštou na mailové adresy společnosti poskytujete souhlas k tomu, aby společnost TOMAX s.r.o. (dále jako „správce“) zpracovávala a uchovala Vaše osobní údaje obsažené ve zprávě.
Rozsah, účel a doba zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat v souvislosti s výše uvedeným účelem po dobu 5 let od dne poskytnutí těchto údajů. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.
Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Vezměte prosím na vědomí, že máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@tomax.cz